Współpracowaliśmy

Hotel Mikołajki*****

Hotel Mikołajki*****

Dla hotelu Mikołajki***** na Ptasiej Wyspie świadczyliśmy usługi:

  • pełna obsługa marketingowa hotelu, włączając w to identyfikację wizualną i strategię komunikacji w mediach
  • opracowanie budżetu marketingowego
  • opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży w latach 2013-2016
  • kreowanie i pozycjonowanie marki na rynku lokalnym i międzynarodowym
Grandhotel Tiffi*****
1 of 8